Papkolbaszmuhely
Papkolbaszmuhely

Felhasználási Feltételek

A jelen https://pk.hu/ weboldal („Weboldal”) üzemeltetője a Pap Kolbászműhely Kft. (székhely: 2013 Pomáz, Május 1. utca 9.; adószám: 14862311-2-13; Cégjegyzékszám: 13-09-176519; e-mail cím: pk@pk.hu) („Pap Kolbászműhely“ vagy „Szolgáltató”), amely elkötelezett a Weboldalt használók (felhasználók) bizalmának megtartása iránt. A Szolgáltató az Initon Kft. (székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 131/A, email cím: info@initon.com) tárhelyszolgáltatóval együttműködve működteti a weboldalt.

A Weboldal használatára az alábbi feltételek érvényesek, amelyeket a felhasználók a jelen Weboldal látogatásával fogadnak el.

1. Adatvédelem és a Weboldalon alkalmazott sütik

A felhasználók személyes adatainak kezelésével, adatvédelmi jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel kapcsolatban a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója nyújt tájékoztatást. Erről bővebben itt olvashat: https://pk.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
A jelen Weboldal elérhetővé tételéhez, valamint funkcióinak megfelelő biztosításához a Szolgáltató sütiket alkalmaz. A Weboldalon elhelyezett sütikkel (cookie-k) kapcsolatban bővebb tájékoztatás itt található: https://pk.hu/cookie-nyilatkozat/

2. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

A Weboldalon a Pap Kolbászműhely által vagy nevében publikált anyagokhoz (pl. szövegekhez és képekhez) fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja a Pap Kolbászműhely, illetve a vonatkozó anyagok a jogosult engedélyével jelennek meg a Weboldalon.

A felhasználó jogosult a Weboldal tartalmából készült kivonatokat magáncélra (azaz nem kereskedelmi felhasználás céljából) sokszorosítani. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a felhasználó érintetlenül hagyja és tekintetbe veszi a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, köztük az egyes tartalmakhoz kapcsolódóan feltüntetett szerzői jogokra vonatkozó nyilatkozatot (pl. © 2020 Pap Kolbászműhely).

A fentiek kapcsán a Pap Kolbászműhely hangsúlyozza, hogy a Weboldalon megjelenő nevek, védjegyek, márkák, logók a Pap Kolbászműhely vagy a részére használati engedélyt adó jogosultak bejegyzett védjegyei vagy egyéb szellemi tulajdonjog által védett alkotásai. Kifejezett rendelkezés hiányában a Weboldal egyetlen elemét sem szabad akként értelmezni, hogy az bármilyen engedélyt ad vagy jogot enged a felhasználók vagy harmadik személyek részére a fenti alkotások használatára. Felhívjuk a figyelmet, hogy bármely fenti szellemi alkotás jogosulatlan használata az alkalmazandó szellemi tulajdonjogi jogszabályi rendelkezések megsértéséhez vezethet.

3. Felelősség

A Pap Kolbászműhely mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon elhelyezett anyagok vírus- illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek. Ugyanakkor a Pap Kolbászműhely a Weboldal használatából vagy használhatatlanságából eredő, illetőleg a Weboldal használata során a felhasználót ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárja. A Pap Kolbászműhely emellett ugyancsak nem vállal felelősséget semmilyen pontatlan információból, az elvárt felhasználói élmény elmaradásából, technikai vagy egyéb zavarból, nem megfelelő beállításból fakadó vélt vagy valós károkért, kellemetlenségért. Felhasználó a Weboldalt kizárólag saját felelősségére használja. 

A Weboldal a Pap Kolbászműhely Weboldalán kívüli weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A Pap Kolbászműhelynek nincs ellenőrzése a harmadik felek weboldalai felett és nem feltétlenül támogatja azokat, illetve nem vállal felelősséget azokért, így azok tartalmáért, pontosságáért és működéséért. Így a legteljesebb mértékben arra bíztatjuk a Felhasználót, hogy ismerje meg és gondosan olvassa át a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi nyilatkozatokat, adatvédelmi és egyéb tájékoztatókat, illetve ismerje meg azok esetleges módosításait.

A Pap Kolbászműhely semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Weboldal a felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy más hibák miatt nem elérhető, vagy ha a felhasználó által használni kívánt alkalmazásokkal, böngészőkkel, szoftverekkel való megfelelő együttműködés nem vagy nem megfelelően biztosított. Az ebből eredő, felhasználót ért vélt, vagy valós károkért, késedelemért a Pap Kolbászműhely nem tehető felelőssé.

A Pap Kolbászműhely Weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A kapcsolódó honlapokhoz a Pap Kolbászműhely Weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezen honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, azok pontosságáért, hiba-, hiány vagy vírusmentességéért, abban az esetben sem, ha a Szolgáltató valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta a Weboldalon az ilyen egyéb honlapokra mutató hiperlinkek elhelyezését. 

Amennyiben a felhasználó külső weboldalt üzemeltet és a jelen Weboldalhoz kíván hivatkozást létrehozni, a Pap Kolbászműhely ezt nem kifogásolja, feltéve, hogy a felhasználó a jelen Weboldal pontos nyitóoldali URL-jét adja meg (pl. mélylinkek használata nem megengedett) és semmilyen módon nem keltheti azt a látszatot, hogy a Pap Kolbászműhely támogatná vagy hozzá kapcsolódna. A „framing“ vagy hasonló megoldások alkalmazása tilos, erre tekintettel a felhasználó köteles gondoskodni róla, hogy a Weboldalra mutató hivatkozás új ablakban nyíljon meg.

Bármilyen jogsértés, vagy a felhasználó által a jelen feltételek megszegése, vagy annak megalapozott gyanúja esetén a felhasználó a szolgáltatásból előzetes felszólítás nélkül időlegesen vagy véglegesen kizárható, továbbá vele szemben – az adott eset körülményeire tekintettel – polgári jogi, büntetőjogi vagy egyéb jogszabályok szerinti eljárás kezdeményezhető.

4. változások

A Pap Kolbászműhely a jelen felhasználási feltételek módosításának jogát fenntartja. E felhasználási feltételek és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében kérjük, rendszeresen látogassa ezt a Weboldalt.

5. Irányadó jog és joghatóság

A Weboldalt az Európai Unió valamennyi tagállamának állampolgárai és az ott letelepedett személyek is látogathatják, valamint a Weboldalon keresztüli szolgáltatásokat igénybe vehetik.
A Weboldal használatára az irányadó európai uniós és magyar jogszabályok irányadók. A felhasználó a Weboldal látogatásával elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket, és azt is, hogy a Weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos jogvitákra és követelésekre Magyarország és az Európai Unió joga alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.
Top cross-circle